» Gazon problemen.

Wat is dit?

Uw gazon kan geteisterd worden door een veelheid aan kwelgeesten. Vergeet niet dat ook uw grasveld ooit een stuk wildernis was, waar allerhande organismen probeerden te overleven. Vandaag de dag doen zij dat nog. Helaas kennen zij het onderscheid niet tussen natuur- en cultuurgebied. Vandaar dat zij gretig gebruik zullen willen maken van het walhalla dat u voor ze creëert...

Bij de ontwikkeling en veredeling van nieuwe gazongrassen wordt aan de bladziektes (vermeld bij de beschrijving van de grassoorten) voldoende aandacht besteed. Deze bladziektes zijn vaak van tijdelijke aard. Ze tasten de leefbaarheid van het gazon niet aan en vragen dus geen inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Sneeuwschimmel.

Wat ziet u ?
Plekken gras worden geel en gaan dood. Bij vochtig weer verschijnt een witte schimmel, waardoor de grasblaadjes aan elkaar kleven. De aantasting doet zich voor aan het einde van de herfst en in de winter, vooral op stukken gras waarop bij sneeuw gelopen is.

Hoe komt dat ?
Voornamelijk de sneeuwschimmel Fusarium nivale, die optreedt bij gazons die slecht belucht of overbemest zijn met stikstof.

Wat kunt u doen ?
Verbeter het onderhoud door de graszoden regelmatig te beluchten of te verticuteren. Geef eind zomer tot begin herfst geen stikstofrijke mest. In het algemeen komt de schimmel niet vaak voor.

Rooddraad.

Wat ziet u ?
heel kleine lichtroze tot rode, geleiachtige, vertakte schimmeldraden verschijnen op kleine plekjes gras. Later verbleken die. Vooral gazons met fijnere grassen zijn gevoelig. Het gras gaat echter zelden helemaal dood.

Hoe komt dat ?
De schimmel Corticium fuciforme, die veel voorkomt na zware regenval. Komt ook op als de grond gebrek heeft aan stikstof of slecht belucht is.

Wat kunt u doen ?
Verbeter de grasmat door te verticuteren, beluchten en, indien nodig, te bemesten. De schimmel verdwijnt meestal vanzelf weer. Bestrijding is niet echt nodig. Zaai eventueel minder gevoelige of resistente grascultivars in.

Paddestoelen.

Wat ziet u ?  
Er vormen zich twee kringen van zeer weelderig groen gras, de een binnen de ander, soms verscheidene meters in doorsnede. Het gras tussen deze twee kringen sterft af. Hierna verschijnen paddestoelen aan de buitenkant van de kring. In het midden van de kring zit een witte schimmel in de grond.

Hoe komt dat ?
Verschillende schimmels, waaronder Coprinus, Mycena en de heksenkring vormende Marasmius oreades. De meeste veroorzaken weinig schade, maar door heksenkringen kan de groei van het gras verstoord worden. Ze hebben ondergrondse mycelia (schimmeldraden) en verspreiden zich door sporen die met de wind overgebracht worden.

Wat kunt u doen ?
Verwijder de vruchtlichamen van Coprinus en Mycena zodra die te voorschijn komen, voordat ze sporen vormen. Als de schimmels op onder de grond zittend hout voorkomen, moet dit verwijderd worden.

Emelten.

Wat ziet u ?
Midden zomer verschijnen er bruine plekken in het gras. Soms zijn er larven te zien.

Hoe komt dat ?
Emelten, de larven van langpootmuggen (o.a. Tipula), die zich voeden met wortels. Het zijn grijsbruine, pootloze larven tot 3,5 cm lang.

Wat kunt u doen ?
Zet de aangetaste stukken gras onder water en bedek deze een dag lang met zwarte plastiek. De emelten komen hierdoor naar de oppervlakte. Ze kunnen dan eenvoudig verzameld en vernietigd worden. Na een natte herfst zijn de problemen het grootst.


Engerlingen.

Wat ziet u ?
De zoden komen los te liggen doordat er aan de wortels gevreten wordt. Hierdoor verdrogen ze. De schade is het grootst op zandgrond, waar de groei van gras meestal minder is. Voornamelijk in de herfst, soms ook in een zachte winter.

Hoe komt dat ?
De worteletende larven (engerlingen) van bepaalde bladsprietkevers, zoals de meikever (Melolontha melolontha), de rozenkever (Phyllopertha horticola), de junikever (Amphimallon solstitialis) en de Sallandkever (Hoplia philanthus). De larven zijn dik, C-vormig en kunnen afhankelijk van de soort 1,5 tot 4 cm lang worden. Ze zijn ivoorkleurig en hebben een bruine kop, drie paar bruingekleurde borstpoten en een dik zakvormig uitgestulpt achterlijf.


Wat kunt u doen ?
Geef het gazon voldoende water en mest om ervoor te zorgen dat de conditie zo goed mogelijk is. Een 100% efficiënte chemische bestrijding van deze engerlingen is zo goed als onmogelijk. In gazons en grasvelden is alleen chloorpyrifos erkend (meer info vindt u op www.fytoweb.fgov.be). De jongere larven zijn het meest gevoelig voor chemische bestrijdingsmiddelen. Na toediening wordt het product best overvloedig ingeregend. De natuurlijke vijanden van engerlingen zijn vogels. Biologische bestrijding van sommige engerlingsoorten is mogelijk met insectenparasiterende aaltjes (Heterorhabditis bacteriophora). De bodemtemperatuur is hierbij de limiterende factor. Meer informatie vindt u op www.biobest.be.

Regenwormen.

Wat ziet u ?
Kleine, modderige zandhoopjes, die in het voorjaar en de herfst op het gazon ontstaan.

Hoe komt dat ?
Regenwormen, vooral Allobophora-soorten.


Wat kunt u doen ?
Regenwormen brengen het gazon geen schade toe. Integendeel, het zijn nuttige organismen die de structuur van de bodem bevorderen. De hoopjes die zij achterlaten, kunnen gemakkelijk verspreid worden.

Mollen.

Wat ziet u ?
Hopen grond (molshopen) verschijnen op de gazons, tunnels eronder

Hoe komt dat ?
Mollen, die met hun graafwerkzaamheden wortels en zaailingen verstoren.

Wat kunt u doen ?
Mollen zijn nuttige dieren. Ze voeden zich met wormen, insecten, larven en poppen en brengen alleen schade toe aan planten door het graven van gangen of het opwerpen van molshopen. De meest efficiënte manier om mollen te vangen, is het plaatsen van klemmen. Meer diervriendelijk is ze te verdrijven door een lap gedrenkt in een sterk geurende stof of knoflook in de gangen te leggen.

TIP
Werkt u met klemmen, plaats die dan in vers gegraven gangen of hopen. Vermijd het aanraken van de klemmen met de blote hand. Gebruik altijd stevige handschoenen.

Mieren.

Wat ziet u ?
In het gras zijn kleine hoopjes rul zand zichtbaar.

Hoe komt dat ?
De zandhoopjes ontstaan waar mieren gangen maken van en naar hun nest. Daarbij halen ze ook de grond rond de graswortels weg. Over het algemeen blijft de schade aan uw gazon beperkt. Toch kunnen mieren in de zomermaanden (juni-juli) voor wat overlast zorgen. Vooral bij droog weer kan het gras dan te lijden krijgen. Grotere mierenhoopjes kunnen soms wat problemen geven bij het maaien.

Wat kunt u doen ?
Spreid de zandhoopjes uit over het grasveld. Eventuele miereneitjes zullen de vogels graag oppikken. Raken grotere gedeelten van het gazon aangetast door de mierengangen en -hoopjes, gebruik dan een gewasbeschermingsmiddel tegen mieren. Meer informatie vindt u op www.fytoweb.fgov.be. Lees steeds aandachtig de gebruiksaanwijzing.

"Gazon-vreemde" grassen

Wat ziet u ?
Het gazon vertoont grillige, onregelmatige plekken en vlekken.

Hoe komt dat ?
Nieuwe, andere grassen hebben zich uitgezaaid in het grasperk. Naarmate hun kleur en/of structuur meer afwijkt, zijn deze ‘vreemde grassen’ in het (sier)gazon minder welkom.

Wat kunt u doen ?
Dikwijls komen er spontaan eenjarige grassen voor in een pas aangelegd gazon. Na een aantal keren maaien zijn ze meestal verdwenen. En na een winter heeft u er zeker geen last meer van.
Vreemde meerjarige grassen zijn moeilijker te verdrijven.
Bestaat uw gazon alleen uit roodzwenkgrassoorten (zie ook ‘Grassoorten’ en ‘Zaadmengsels’), dan kunt u een gewasbeschermingsmiddel met haloxyfob R-methyl gebruiken. Deze actieve stof treft alle andere grassoorten. Meer informatie vindt u op www.fytoweb.fgov.be. Lees steeds aandachtig de gebruiksaanwijzing.
In andere gevallen is chemische bestrijding niet gewenst. Kleinschalige concentraties ‘vreemd gras’ kunt u met een mesje uitsteken. Bij grotere oppervlakken graaft u het gras in zoden uit en vervangt die door nieuwe. Ook kunt u nieuw gras inzaaien.


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Advertentie

  • Gratis dating - Start met mensen ontmoeten voor een leuke date of vrienschap op Relatiefront.nl

Advertentie

  • e

Wie is er online ?

Bestrijdingsmiddelen.

Last update

  • Din. 10 mei 2011

Copyright 2002-2018